20 Ekim 2011 Perşembe

dua


Allah’ım mustazaf mü’minleri koru!
Allah’ım Gazze’deki, Filistin’deki, Irak’taki, Somali’deki, Çeçenya’daki, Afganistan’daki ve dünyanın her yerindeki kardeşlerimizi koru.
Allah’ım onlara düşmanlarına karşı zafer nasip eyle!
Allah’ım onların hasta ve yaralılarına şifa ver, tutsaklarını kurtar, zayıflarına güç ver, açlarını doyur, çıplaklarını giydir!
Allah’ım onların saflarını birleştir, mermilerini isabet ettir, şehitlerin kabul et ve onları zalimlere karşı muzaffer kıl.
Kitabıyla yol gösteren, bulutları hareket ettiren, egemenleri yok eden Allah’ım. Onların düşmanlarını yok et!
Kitabıyla yol gösteren, bulutları hareket ettiren, egemenleri yok eden Allah’ım. Onların düşmanlarını yok et!
Ey Allah’ım! Onların düşmanlarını geri püskürt ve yaptıkları planları yok et! Planlarını kendi başlarına geçir!
Ey Allah’ım! Onlarla işbirliğine giren Tağutları ve ordularını, Yahudileri, Hristiyanları, Komünistleri ve müslüman maskesi takan işbirlikçi münafıkları da yok et!
Ey Allah’ım! Onların bayraklarını kaldırma ve hedeflerine ulaşmalarına izin verme! Ve onlara verdiğin musibetleri takipçilerine de bir işaret kıl!
Allah’ım onların saflarını ayrıştır!
Allah’ım onların hepsini yok et, onların hepsini tek bir tanesi kalmayıncaya dek öldür! Allah’ım onların canlarını Müslümanların elleriyle al!
Ey Allah’ım Tevhid bayrağını yükselt ve Şirk bayrağını devir!
Ey Allah’ım yeryüzünün otoritesini Müslümanların en hayırlısına ver, onların en şerlisine verme!
Ey Allah’ım bizleri akılsızlıklarımız yüzünden cezalandırma! Ey Allah’ım nefretinden ve öfkenden sana sığınırız. Ey Allah’ım bu ümmete rehberlik ederek onları şereflendirdiğin kullarının arasına ekle ve düşmanlarını da alçalttığın…İyiliği emrettiğin ve kötülüğü yasakladığın kitabını tam olarak rehber almamızı nasip et!

Salat ve Selam peygamberimizin, ailesinin ve ashabının üzerine olsun.

1 yorum: