13 Kasım 2012 Salı

formül

Bu toplumu değiştirmek istiyorsak, bu toplum üzerinde etkili olmak istiyorsak o zaman kendimizi yenilemeye mecburuz. Bu yüzden müslüman kardeşim, Yahudiyi, hıristiyanı ya da onu bunu suçlamak yerine kendini suçla, çünkü sen kendini uyarırsan o zaman kendini değiştireceksin. Yunus peygamber (a.s), insanlar onu gemiden suya attığında “ Ne yapıyorsunuz orada! Siz iyi insanlar değilsiniz, Siz canisiniz” demedi. Balinanın karnında iken söylediği tek şey “ Senden başka ilah yoktur,seni tenzih ederim,Allah’ım ben nefsine zulmedenlerden oldum” idi. İşte bu değişmek için doğru formüldür.
Bizim o balinaya atıldığımızı, ve midesindeki asitlerin bizi erititiğini düşünün, ki dünya her gün bizleri eritiyor,her gün çocuklarımızı eritiyor, fakat biz Howard’ı , Bush’u, kendimiz dışındaki herkesi suçluyoruz.. Müslümanlar ! Kendinizi sorguya çekin, Bunu yaparsanız Allah’ın bizleri de peygamberleri gibi sınadığını göreceksiniz.. Duha ve İnşirah surelerinin tefsirini okuyunuz, Allah’ın peygamberini terbiye edişini, inanç verişini ve onu uyandırışını, sorumluluğa hazırladığını göreceksiniz! ”
Halid Yasin

7 Kasım 2012 Çarşamba

mü'minlerin seyahati

Her ümmetin seyahati vardır. Ümmetimin seyahati de cihaddır. [Taberânî]

Soru: Birleşik Devletler'in teröre karşı savaş ilan ettiğini biliyor musunuz?
 
Molla Ömer: Ben iki vaadi nazara itibara alıyorum. Biri Allah'ın vaadi diğeri ise Bush'un vaadi. Allah'ın vaadi arzının geniş olduğudur. Eğer Allah yolunda seyahate çıkarsanız yeryüzünde herhangi bir yerde ikamet edebilir ve himaye edilirsiniz. Bush'un vaadi ise yeryüzünde onun sizi bulamayacağı herhangi bir yer bulunmadığıdır. Bu iki vaatten hangisinin gerçekleşeceğini göreceğiz.