6 Aralık 2012 Perşembe

putları niçin kırdık?

İslam tarihi boyunca farklı görüşler yorumlar hep olmuş, fakat bu yorumların birçoğu şer'an muteber, islam dairesi içerisinde olabilecek ihtilaflar şeklinde olagelmiş hep...bu ihtilaflardan çeşitli mezhebler türemiş ve dinin aslında dair itikadi bir meselede olmadıkça bu çeşitlilikler İslamın güzelliği yaşanabilirliğini güçlendiren mevzular olarak kabul edilmiş...

Tabi bu ayrışmalar içinde her düşüncenin "gulat" denilen sapık varyantları da olmuş ama bunlar zaten islam dairesinde değerlendirmeye, reddiyeler münazaralar yapmaya bile gerek olmayacak derecede sapkınlığı belli olan, alimlerimizin kâle bile almadıkları düşünceler ve akımlar olmuş...

Şimdi çağımızda islam düşüncesinin ve islami! hareketlerin içine düştükleri (itildikleri ve direnmeden hemen atladıkları) problemlere bakınca işin içler acısı olduğu görülüyor... sahabelerin, selef alimlerimizin, dört mezhep imamlarımızın(radiyallahuanhum) kimin aklına gelirdi acaba ki demokrasi diye bir din türeyecek ve bu dinle İslam bağdaştırılacak? sahabe döneminde böyle birşey çıksa Allahualem derlerdi ki, herbirimiz bir put olacaksak putlarımızı niye kırdık? niye evimizden yurdumuzdan sürüldük, işkenceler gördük... İslamın mücadelesi hakimiyet ve hüküm mücadelesi değildi de ne demeye babalarımızla evlatlarımızla savaştık da onların boyunlarını vurduk? Tağutları inkar etmeyeceksek,tağutlaşmış düzenlerle insanlarla savaşmayacaksak, ne diye Kab bin Eşref'lere suikast düzenledik?
sahabe ya da selefimiz tabi ki ne bu sitemlerde bulunacaklardı ne de bu yeni dinin islamla birlikte anılamayacağına dair reddiyeler kitaplar kaleme alacaklardı. niye mi? çünkü şimdi bizim boş yere reddiyeler yazarak beynimizi patlattığımız çağdaş akımları!, Tevhidin aslını çiğneyerek de islam dairesinde kalınabileceğini iddia eden bu çağdaş akımları eminim ki Gulatu Mürcie olarak göreceklerdi. Demokrasi dininin mensupları daha önce islam dairesindeyseler mürted hükmüyle muamele görecekler, yoksa da müşrik hükmüyle muamele göreceklerdi...

İmam Buhari(rahimehullah) şu devirde yaşasa Cehmiye ve Rafizilik için söylediklerini Demokrasiyye için söylemekte bir an olsun duraksar arkalarında namaz kılar mıydı acaba?

"Yahudi, Hristiyan ve Mecusilerin sözlerine baktım, küfür bakımından Cehmiye fırkasından (Allah'ın heryerde olduğunu söyleyip istiva sıfatını ve Kur'an mahluktur diyerek kelam gibi sıfatlarını inkar eden fırka) daha sapık bir kavim görmedim. Onları tekfir etmeyenleri, ancak onların küfrünü bilmediklerinden ötürü mazur görürüm."

"Benim için ha cehmî ve rafızinin arkasında, ha Yahudi veya Hıristiyanın arkasında namaz kılmışım fark etmez."

Allah'ım mücahid bir alimin yokluğu ne kadar da zormuş....

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder