7 Kasım 2012 Çarşamba

mü'minlerin seyahati

Her ümmetin seyahati vardır. Ümmetimin seyahati de cihaddır. [Taberânî]

Soru: Birleşik Devletler'in teröre karşı savaş ilan ettiğini biliyor musunuz?
 
Molla Ömer: Ben iki vaadi nazara itibara alıyorum. Biri Allah'ın vaadi diğeri ise Bush'un vaadi. Allah'ın vaadi arzının geniş olduğudur. Eğer Allah yolunda seyahate çıkarsanız yeryüzünde herhangi bir yerde ikamet edebilir ve himaye edilirsiniz. Bush'un vaadi ise yeryüzünde onun sizi bulamayacağı herhangi bir yer bulunmadığıdır. Bu iki vaatten hangisinin gerçekleşeceğini göreceğiz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder